Bitwa_pod_Nikopolis -

Bitwa pod Nikopolis. Po pokonaniu Serbów pod Maricą w roku 1271 i Kosowym Polu w roku 1389 Turcy Osmańscy stali się panami całych Bałkanów. Dla zachodu pierwszorzędną sprawą stało się teraz zahamowanie ekspansji Turków.
W roku 1396 zagrożony bezpośrednio król węgierski Zygmunt Luksemburski zwrócił się o pomoc do monarchów chrześcijańskich. Na nową krucjatę wyruszyły siły z Niemiec (16 000 ludzi) oraz hufiec angielski (1000 rycerzy), które połączyły się z 60 000 armią węgierską. Ponadto 10 000 ludzi przyprowadził hospodar wołoski, a z Polski, Czech i Italii przybyło 13 000 ochotników. Flota rycerzy szpitalników zajęła miejsce u ujścia Dunaju.
Sułtan osmański Bajazyt tymczasem zebrał siły 100 000 ludzi, po czym skierował się w kierunku Dunaju.
Armia krzyżowa w trakcie przemarszu przez ziemie Bułgarów wzięła szturmem kilka miast dokonując licznych masakr i grabieży. Następnie wojska chrześcijańskie wyruszyły pod Nikopolis - największą twierdzę naddunajską. W miejscu tym doszło do spotkania obu armii. Turcy zajęli miejsca na pobliskim wzgórzu otaczając się palisadami.
Zygmunt podzielil swoje wojska na 3 korpusy: na lewym skrzydle oddziały wołoskie, centrum węgierskie a na prawym siedmiogrodzkie.
Widząc przeciwnika krzyżowcy ruszyli pierwsi. Rycerze chrześcijańscy porwani entuzjazmem rzucili się galopem pod górę zbocza rozpraszając lekkozbrojną jazdę turecką. Tam natknęli się jednak na palisady które zmuszeni byli pokonywać pieszo. Częśc tureckiej piechoty wycofała się wtedy na tyły własnej kawalerii. Kiedy krzyżowcy wtargnęli na szczyt zbocza spadła na nich szarża sułtańskich Serbów i spahisów. Chrześcijanie ponieśli całkowitą klęskę i tylko garstce udało się uniknąć masakry. Reszta oddziałów chrześcijańskich została zepchnięta w kierunku Dunaju. Król Zygmunt zarządził odwrót po czym odpłynął jednym ze statków.
Turcy odnieśli wielkie zwycięstwo jednak za cenę olbrzymich strat. 3000 jeńców zwycięzy stracili na miejscu. Oszczędzono jedynie bogatych panów za których zażądano wysokiego okupu, a który zapłacono dopiero po roku.
Krucjata zwana neapolitańską była największą i zarazem ostatnią międzynarodową wyprawą krzyżową. W przeciwieństwie do poprzednich wypraw decydująca bitwa odbyła się na ziemiach Europy. Odtąd już nigdy nie organizowano krucjat.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.