Bitwa pod Marignano miała miejsce 13 września 1515 r. w trakcie wojen włoskich.
W roku 1515 król Francji Franciszek I postawił sobie za główny cel swojej polityki odzyskanie Lombardii, zajętej przez Wenecjan i Szwajcarów w roku 1512. Na czele ponad 30 tysięcy ludzi i 72 dział przekroczył Alpy i niezauważony przez Szwajcarów wkroczył do Lombardii.
13 września 1515 roku pod miejscowością Marignano doszło do bitwy, w której 20-tysięczna armia wojsk Federacji Szwajcarskiej starła się z armią francuską.
Szwajcarzy zaatakowali obóz francuski, gdzie powitały ich salwy artylerii. Doszło do walki wręcz, trwajacej aż do zmierzchu. O świcie doszło do kolejnego ataku Szwajcarów. Po ciężkich walkach, w których początkowo szala zwycięstwa przechylała się na stronę szwajcarską, wojska związkowe zmuszone zostały do odwrotu. Mimo uporządkowanego odwrotu, bitwa zakończyła się klęską Szwajcarów, którzy stracili 12 000 zabitych, głównie w wyniku ostrzału artylerii. Bitwa stanowiła punkt zwrotny w dziejach Federacji. Świadczyła ona, że bezpowrotnie minęła epoka zwycięstw chłopsko-mieszczańskich oddziałów w walce na broń białą. Coraz większe znaczenie zdobywała broń palna, a zwłaszcza artyleria.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.