Bitwa pod Linkos (bitwa nad Jeziorem Ochrydzkim) miała miejsce w roku 358 p.n.e. między wojskami króla macedońskiego Filipa II a iliryjskimi oddziałami Bardylisa.
Na otwartej równinie w zajętym przez Ilirów Linkos, 600 jezdnych macedońskich i 10 000 piechoty stanęło naprzeciw 500 żołnierzom doborowej jazdy Dardanów i 10 000 piechoty.
Bardylis uszykował swoją piechotę w czworobok pusty w środku ustawiając najlepsze oddziały naprzeciwko wojsk Filipa. Filip poprowadził falangę naprzód z cofniętym lewym skrzydłem i centrum szyku. W ten sposób wysunięte prawe skrzydło, które tworzyli najlepsi żołnierze pod jego osobistym dowództwem miało pierwsze zaatakować ustawiony naprzeciw róg czworoboku Dardanów. Jazda macedońska zgrupowana na prawo od falangi posuwała się równolegle do jej marszu. Uzbrojeni w sarissy piechurzy zgruchotali róg czworoboku Dardanów i przez wyrwę w jego boku kawaleria macedońska wpadła do jego środka. Następnie gdy cała linia macedońskiej falangi zwarła się z piechotą Dardanów, jazda macedońska zaatakowała jej skrzydła i tyły. Przeciwnik złamał szyki i rzucł się do ucieczki. Na rozległej równinie kawaleria macedońska zadała przeciwnikom ciężkie straty. Poległo 7000 Dardanów. Po bitwie Filip zawarł pokój z Bardylisem, który wycofał się z zajętych wcześniej miast macedońskich.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.