Bitwa pod Kadesz
Ok. 1280 p.n.e. w okolicach twierdzy Kadesz (dzisiejsze Tell Nebi Mend) nad rzeką Orontes (Syria) doszło do wielkiej bitwy pomiędzy wojskami egipskimi faraona Ramzesa II a armią hetycką, posiłkowaną przez wasali z północnej syrii, plemiona huryckie z gór dzisiejszej Armeni i kontyngenty sojuszników z zachodniej Anatoli.
Bazą Hetytów była twierdza Kadesz, pod którą w maju 1280 r. p.n.e podciągnęła armia Ramzesa II, podzielona na cztery korpusy: Amona, Re, Ptaha i Seth. Wojska egipskie składały się w większości z ciężkiej piechoty egipskiej, lekkozbrojnych łuczników numidyjskich i najemnej piechoty libijskiej.Spotkali oni po drodze 2 beduinów (jak się później okazało agentów z armii hetyckiej)którzy powiedzieli, że król Hetytów Muwatallis, znajduje się 200 km na północ, w Aleppo. Podczas przekraczania rzeki Orontes armia egipska rozciagnęła się na długość 15 km. Podczas gdy przednie oddziały Ramzesa podchodziły pod Kadesz, gdzie rozpoczeły oblężenie miasta, pozostałe stały jeszcze na drugim brzegu rzeki. Ten moment wykorzystali Hetyci, którzy zaatakowali wojska Re, zadając im wielkie straty i zdobywając obóz Egipcjan.
Obie armie liczyły ok. 20 000 wojowników, a w starciu brali udział głównie wojownicy na rydwanach (ok. 2500 rydwanów po stronie hetyckiej i 1700 po egipskiej). Egipcjanie z dużymi stratami odpierali ataki wroga, lecz nawet pomoc oddziałów Amona nie odwróciła ich trudnej sytuacji. Dopiero pod wieczór, gdy nadeszły wojska Ptaha, egipcjanie wyparli hetytów z obozu. Obie strony zdołały ściągnąć wszystkie swoje oddziały na pole bitwy. Wobec zapowiadającej się bitwy statycznej, która wiązała by się z ciężkimi stratami i nie pewnym wynikiem, wodzowie armi postanowili zawrzeć rozejm. Wojna Egiptu z Hetytami zakończyła się porozumieniem pokojowym tzw. pokojem wiecznym, na zasadzie status qvo. tzw. Egipt zatrzymywał obszar dzisiejszej palestyny, a państwo Hatti zachowywało zwierzchnośc nad księstwami północno syryjskimi.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.