Bitwa pod Gross Jaegersdorf (30 sierpnia 1757) rozegrała się w trakcie trzeciej wojny śląskiej zwanej wojną siedmioletnią.
W roku 1757 Rosjanie włączyli się do wojny po stronie Austrii. Siły rosyjskie w sile 55000 ludzi wdarły się do Prus Wschodnich, bronionych zaledwie przez 28 000 ludzi pod dowództwem feldmarszałka Lehwaldta.
W momencie gdy Rosjanie skierowali swe kroki w kierunku Królewca, Lehwaldt postanowił zajść im drogę wszystkimi swoimi siłami. Lehwaldt zatakował Rosjan siłami piechoty i kawalerii, po czym zmusił początkowo przeciwnika do odwrotu. Jedno ze skrzydeł rosjan zostało rozbite przez Prusaków, jednak wówczas odezwała się artyleria Rosjan, która zniszczyła kilka wsi, w których przebywali Prusacy. Regiment Sydowa kontratakował Prusaków, doprowadzając do zamieszania w ich szeregach. Rosjanie wykorzystując przewagę liczebną, zmusili wojska pruskie do odwrotu.
Bitwa trwała 10 godzin i pociagnęła za sobą duże straty po obu stronach. Felmarszałek rosyjski Apraksin nie miał jednak środków aby ścigać uchodzącego przeciwnika, a brak amunicji i żywności również i Rosjan skłonił do wycofania się na pozycje wyjściowe.
Siły przeciwników:
Prusacy: 24700 ludzi (16500 piechoty, 8200 kawalerii, 55 dział)
Rosjanie: 54800 ludzi (36200 piechoty, 18600 kawalerii, 263 działa)
Straty:
Prusacy: 4600 ludzi
Rosjanie: 5989 ludzi
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.