Bitwa pod Dornach 22 lipca 1499 r. miała miejsce w trakcie tzw. wojny szwabskiej 1499 r.
W połowie roku 1499 po niepowodzeniach na froncie tyrolskim cesarz Maksymilian wysłał do Szwajcarii 16-tysięczną armię pod wodzą hrabiego Henryka von Furstenberga. Po dotarciu na miejsce wojska hrabiego zajęły pozycje koło wsi Dornach, gdzie zostały zaatakowane przez 6000 armię szwajcarską. Zaskoczony przeciwnik mimo kilkugodzinnej obrony został rozbity a jego obóz zdobyty przez związkowców.
Cesarz Maksymilian po tej klęsce zgodził się na pertraktacje pokojowe, które zakończyły się 22 listopada 1499 podpisaniem pokoju w Bazylei.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.