Bitwa pod Demetrizza 1185 r. miała miejsce w trakcie najazdu Normanów na ziemie Bizancjum.
W trakcie najazdu Normanowie dotarli do Mosynopolis w Tracji, ale niespodziewana kontrofensywa wojsk greckich, dowodzonych przez Aleksego Branasa zaskoczyła najeźdźców.
W bitwie pod Demetrizza w okolicy Amfipolis zostali oni rozgromieni przez Greków. Dowódcy Normańscy oraz kilka tysięcy żołnierzy dostali się do niewoli, a reszta poszła w zupełną rozsypkę.
Po tym zwycięstwie Grecy bez walki odzyskali Tesaloniki, Dyrrachion i Wyspy Jońskie.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.