Bitwa pod Barceloną 511 miała miejsce w trakcie najazdu Ostrogotów na ziemie zamieszkane przez plemiona wizygockie.
W starciu tym Ostrogoci pod dowództwem Ibbasa zwycięzyli siły Wizygotów dowodzonych przez króla Gezaleka.
Porażka ta jak również rychła śmierć Gezaleka (zamordowanego przez Burgundów) stały się przyczyną przejścia państwa wizygockiego pod bezpośrednie panowanie ostrogockiego Teodoryka.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.