Bitwa pod Abydos 989 miała miejsce w trakcie bizantyńskiej wojny domowej.
W roku 989 Bardas Fokas zebrał swoją armię i wyruszył pod Abydos gdzie połączył się z siłami Melissenosa. Naprzeciw zagrożonemu miastu pośpieszył cesarz Bazyli II na czele 4000 żołnierzy - w większości Waregów. Armia cesarska wylądowała pod Lampsakos. Bardas Fokas wyruszył przeciwko wrogom zostawiając pod murami Abydos tylko korpus obserwacyjny. Dnia 13 kwietnia 989 roku Bazyli II uderzył na armię azjatycką zadając jej klęskę. Bardas Fokas wyprzedzając na koniu swą piechotę gruzińską dotarł nagle w pobliże cesarza, gdy nagle zatrzymał konia położył się na ziemi i natychmiast skonał (nie wiadomo czy na udar czy z rany). Wstrząsający zgon uzurpatora spowodował ogólna kapitulację jego stronników.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.