Bitwa nad Worsklą to starcie zbrojne jakie miało miejsce 12 sierpnia 1399 roku między wojskami litewsko-ruskimi, wspieranymi przez wojska krzyżackie i polskie, po wodzą wielkiego księcia Witolda, a wojskami tatarskimi, pod wodzą Edygeja. Worskla to rzeka, lewy dopływ Dniepru.
Była to klęska wojsk Witolda, zginęło wielu znakomitych rycerzy między innymi polski rycerz Spytek z Melsztyna, wojewoda krakowski. Klęska ta przekreśliła plany podporządkowania Rusi moskiewskiej Litwie.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.