Bitwa na ziemi Dziadoszan była następstwem strategicznej klęski wyprawy cesarskiej na Polskę w roku 1015. Chociaż sam Henryk II zdołał przebić się w centrum linii obrony polskiej, wyprawa czeska nie doszła do skutku ze względu na dywersję sprzymierzonych z Chrobrym Morawian, natomiast wojska saskie uderzające od północy zostały skutecznie odcięte, zadowoliły się splądrowaniem okolicy i zawróciły. W tej sytuacji zagrożony otoczeniem cesarz także rozpoczął odwrót. W jego trakcie został zaskoczony w lesie na ziemi Dziadoszan przez Bolesława. Wojska niemieckie poniosły ciężkie straty od włóczników i łuczników polskich a odwrót zamienił się w ucieczkę.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.