Diecezja krakowska 1000 – 1925
Archidiecezja krakowska 1926 –
Biskupi Krakowa, bądź pełniący tą funkcję
Biskup: od: do: uwagi:
Prohor 966 986 ? biskup diecezji morawskiej
Prokulf 986 995 ? biskup misyjny
Poppon 1000 1008 ? -
Gompon 1009 1018 ? -
Lambert I 1019 ? 1023/30 ? -
Gompo 1023/30 ? 1032/3 ? -
Rachelin 1032/3? 1046 ? -
Aron 1046 ? 1059 arcybiskup
Walot 1059 1061 ? ewentualnie vacat
Lambert II Suła 1061? 1071 -
św. Stanisław I ze Szczepanowa 1072 1079 Święty
Lambert III 1079/82 1100/01 ? -
Czesław 1100/01 ? 1103/04 ? -
Baldwin 1103/04 ? ? 1109 ? -
Maur 1109/10 1118 znany również jako Maurus
Radost I 1118 1141/2 ? -
Robert 1141/2 ? 1143 ? -
Mateusz 1143 ? 1166 ? -
Gedko 1166 ? 1185 ? -
Fulko 1185 ? 1207 znany również jako Pełka
Wincenty Kadłubek 1208 1218 błogosławiony
Iwo Odrowąż 1218 1229 -
Andrzej z Krakowa) 1229 1229 -
Wisław z Kościelca 1229 1242 znany również jako Wisław Zabawa (?)
Prandota 1242 1266 znany również jako Prandota z Białaczewa
Paweł z Przemankowa 1266 1292 -
Prokop 1292 1294 -
Jan I Muskata 1294 1320 -
Nankier 1320 1326 -
Jan II Grotowic 1326 1347 -
Piotr I z Falkowa 1347 1348 -
Bodzanta 1348 1366 Znany rónież jako Bodzęta
Florian z Mokrska 1367 1380 -
Zawisza z Kurozwęk 1380 1382 -
Jan III Radlica 1382 1392 -
Piotr II Wysz 1392 1412 -
Wojciech Jastrzębiec 1412 1423 -
Zbigniew Oleśnicki 1423 1455 (KS)
Tomasz Strzępiński 1455 1460 (KS)
Jakub I z Sienna 1461 1463 (KS)
Jan IV Gruszczyński 1463 1464 (KS)
Jan V Lutek 1464 1471 (KS)
Jan VI Przerzawski 1471 1488 (KS) Znany róniez jako Jan z Rzeszowa
Fryderyk Jagiellończyk 1488 1503 (KS)
Jan VII Konarski 1503 1524 (KS)
Piotr III Tomicki 1524 1535 (KS)
Jan VIII Latalski 1536 1537 (KS)
Jan IX Chojeński 1537 1538 (KS)
Piotr IV Gamrat 1538 1545 (KS)
Samuel Maciejowski 1546 1550 (KS)
Andrzej I Zebrzydowski 1551 1560 (KS)
Filip Padniewski 1560 1572 (KS)
Franciszek I Krasiński 1572 1577 (KS)
Piotr V Myszkowski 1577 1591 (KS)
Jerzy I Radziwiłł 1591 1600 (KS)
Bernard Maciejowski 1600 1605 (KS)
Piotr VI Tylicki 1607 1616 (KS)
Marcin Szyszkowski 1616 1630 (KS)
Andrzej II Lipski 1630 1631 (KS)
Jan Albert X Waza 1632 1634 (KS)
Jakub II Zadzik 1635 1642 (KS)
Piotr VII Gembicki 1642 1657 (KS)
Andrzej III Trebicki 1658 1679 (KS)
Jan XI Małachowski 1681 1699 (KS)
Stanisław II Dąbski 1700 1700 (KS)
Jerzy II Denhoff 1701 1702 (KS)
Kazimierz Łubieński 1710 1719 (KS)
Felicjan Szeniawski 1720 1732 (KS)
Jan XII Aleksander Lipski 1732 1746 (KS)
Andrzej IV Stanisław Kostka Załuski 1746 1758 (KS)
Kajetan Sołtyk 1759 1788 (KS)
Feliks Turski 1790 1800 (KS)
Andrzej V Gawroński 1805 1813 -
Jan XIII Paweł Woronicz 1815 1829 -
Karol I Skórkowski 1830 1851 -
wikariusze kapitulni ? 1851 1879 ?
Albin Dunajewski 1879 1894 -
Jan XIV Puzyna 1894 1911 -
Adam Stefan Sapieha 1911 1951 -
Eugeniusz Baziak 1951 1962 administrator apostolski, metropolita w 1962, jednocześnie arcybiskup lwowski od 1944
Karol Wojtyła 1963 1978 następnie papież, jako Jan Paweł II, zm. 2005, w VI 2005 rozpocząć ma się jego proces beatyfikacyjny
Franciszek Macharski 1979 2005 -
Stanisław Dziwisz 2005 nadal -

Uwaga ! Kolejność i daty sprawowania władzy kościelnej przez pierwszych biskupów wielce problematyczna. Daty do biskupa Fulka mocno niepewne. Arron był arcybiskupem w związku zniszczeniem organizacji kościelnej w Wielkopolsce. Od 1926 roku arcybiskupi (utworzenie arcybiskupstwa decyzją papieską w dniu 28 października 1925 roku).
KS – oznacza udzielnego księcia siewierskiego w latach 1443 – 1791, chociaż z tytułu zrezygnował dopiero Adam Stefan Sapieha.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.