Biologia

Biologia (podgląd zawartości)

To nauka przyrodnicza o układach fizykochemicznych, do których można zastosować określenie "żywy", o życiu, ich pochodzeniu, rozwoju osobniczym, ewolucji, zależnościach między nimi, a także o powiązaniach między nimi i środowiskiem.
Wyniki wyszukiwań związane z "Biologia"
wyników 495