Biografia (zob. bio) - obszerny opis dziejów całości życia oraz dokonań wybitnej postaci.
Biografia może mieć postać opracowania naukowego lub popularno-naukowego. Jednak biografią może być również forma literacka w postaci powieści biograficznej - szczególnie w przypadku braku dostępności wystarczających ilości informacji bezpośrednio na temat danej osoby, w celu dokonania jej analizy psychologicznej lub przedstawienia jej wpływu na życie epoki. Wykorzystywane wtedy są wiadomości na temat osób podobnych oraz ogólne informacje z czasów i miejsc z powiązanych z opisywaną osobą. Taką formą biografii może być wtedy również filmowa jej postać - w zależności od stopnia wierności, będąca filmem dokumentalnym lub fabularyzowanym.
Specyficzną formą biografii jest autobiografia, gdzie autor sam opisuje wydarzenia z własnego życia, lub też opowiada o nich osobie opisującej jego życie.
W przypadku biografii o znaczących walorach poznawczych, jej autora można tytułować biografem danej postaci.
Podanie jedynie zbioru dat i wydarzeń dotyczących bezpośrednio danej postaci, nie jest jej biografią, a co najwyżej jej życiorysem. Biografia jest w stosunku do życiorysu wzbogacona o elementy analityczne, krytyczne i podsumowujące.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.