Bigamia to pojęcie oznaczające sytuację, w której jedna osoba zawarła związki małżeńskie z dwoma partnerami.
W Polsce, bigamia jest przestępstwem, opisanym w art. 206 kk, który stanowi, że karze podlega ten, kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim (dotyczy to także większej ilości zawartych związków małżeńskich, czyli wielokrotnej bigamii). Jest to również przestępstwo w części krajów świata, przede wszystkim z kręgu kultury zachodniej. W części krajów bigamia nie jest uznawana prawnie, ale też nie jest karana, natomiast w części krajów świata (m.in. islamskich) bigamia i poligamia jest dozwolona prawnie.
Bigamia jest głównie pojęciem prawnym, oznaczającym dosłownie małżeństwo jednej osoby z tylko dwoma partnerami, aczkolwiek odnoszącym się także do większej ilości partnerów (poligamii), natomiast poligamia jest szerszym pojęciem kulturowym.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.