Biblioteka - słowo pochodzi od greckiego bibliothéke (gdzie biblos to książka) i oznacza zbiór książek i innych materiałów źródłowych.
W innych znaczeniach jest to instytucja udostępniająca zbiory materiałów lub nawet sam jej budynek. Biblioteki udostępniają zbiory do użytku poza swoim obrębem, lub posiadają czytelnie na miejscu. Oprócz samych zbiorów, często równie cennym źródłem informacji są również ich katalogi.
Biblioteka -

==Współczesne biblioteki w Polsce== (do uzupełnienia)

Biblioteki szkół wyższych

 • Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - 0,35 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Akademii Górniczo-Hutniczej - 1,79 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Akademii Medycznej w Poznaniu - 0,32 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - 2,17 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego - 0,7 mln druków zwartych strona
 • Biblioteka Jagiellońska - 4,39 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Politechniki Warszawskiej - 1,46 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - 0,46 mln woluminów
 • Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - 1,15 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku - 0,4 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie - 0,86 mln woluminów
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu - 4,16 mln woluminów
 • Biblioteka Uniwersytecka w Rzeszowie - 0,7 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie - 4,18 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu - 2,74 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie - 1,03 mln woluminów
 • Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 0,14 mln woluminów
 • Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego - 2,8 mln woluminów
 • Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - 2,18 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego - 0,93 mln woluminów
 • Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim - 0,07 jednostek bibliotecznych

Biblioteki PAN i PAU

 • Biblioteka Gdańska PAN - 0,14 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Kórnicka PAN - 0,32
 • Biblioteka PAN w Krakowie - 0,65
 • Biblioteka PAN w Warszawie - 0,38
 • Biblioteka PAN we Wrocławiu - 1,37
 • Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska PAN w Warszawie - 0,27
 • Biblioteka PAU w Krakowie

Wojewódzkie biblioteki publiczne

 • Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 6,63 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - 1,6
 • Biblioteka Śląska w Katowicach - 1,8
 • Książnica Podlaska w Białymstoku - 0,7
 • Książnica Pomorska w Szczecinie - 1,64
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu - 0,24
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukerowej-Biedrawiny w Olsztynie - 0,3
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - 0,85
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - 1,11
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie - 3,47
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie - 0,95
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku - 0,9
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim - 0,4
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi - 0,57
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie - 0,57
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu - 0,32

Inne biblioteki

 • Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego - 0,23 mln woluminów
 • Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu - 0,3 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Katedralna w Gnieźnie - 0,05 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - 0,29 mln jednostek bibliotecznych
 • Biblioteka Sejmowa - 0,45 mln woluminów
 • Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie - 0,43 mln woluminów
 • Centralna Biblioteka Statystyczna w Warszawie - 0,45 mln jednostek bibliotecznych
 • Centralna Biblioteka Techniczna NOT w Warszawie
 • Główna Biblioteka Komunikacyjna w Warszawie
 • Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie - 0,59 mln woluminów
 • Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi - 0,35 mln vol.

Biblioteki na świecie

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.