Białka - rzeka w woj. małopolskim, prawy dopływ Dunajca, o dł. ok. 40 km (wraz ze źródłowym potokiem Biała Woda), pow. dorzecza 230 km2. Źródła w Tatrach Wysokich(patrz Dolina Białki), po połączeniu z Rybim Potokiem, płynie w kierunku pn., stanowiąc na pewnym odcinku granicę między Polską i Słowacją, a następnie przez Pogórze Spisko-Gubałowskie i Kotlinę Orawsko-Nowotarską.
W środkowym biegu tworzy przełom między skałkami Kramnicą i Obłazową, objęty ochroną jako rezerwat przyrody "Przełom Białki Pod Krempachami". Uchodzi do Zbiornika Czorsztyńskiego.
Większe dopływy: lewe: Wsie położone nad Białką:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.