Berlin Zachodni - zachodnia część stolicy Niemiec w latach 1949-1990, na którą składały się sektory przekazane przez ZSRR aliantom zachodnim, od północy: francuski, brytyjski i amerykański - łącznie stanowiły one enklawę na terytorium NRD zarządzaną przez aliantów zachodnich.
W 1949 roku doszło do pierwszego poważnego konfliktu między dawnymi aliantami wokół Berlina. Okupacyjne władze radzieckie zarządziły blokadę zachodnich sektorów miasta oraz odcięły do niego dostawy energii elektrycznej. Wobec istnienia zapasów żywności jedynie na 30 dni mocarstwa zachodnie rozpoczęły tworzenie mostu powietrznego, który pozwolił im utrzymać status quo Berlina Zachodniego.
13 sierpnia 1961 władze NRD rozpoczęły budowanie muru berlińskiego, który miał uniemożliwić przechodzenie obywateli na stronę zachodnią. W wyniku rewolucji w NRD mur upadł 9 listopada 1989 roku, zaś połączenie miasta nastąpiło wraz ze zjednoczeniem Niemiec w 1990 roku.
De facto postrzegany jako część RFN Berlin Zachodni nie był częścią Bundesrepubliki. Miastem administrował z ratusza Senat Miasta Berlina - na którego władzę scedowały siły okupacyjne aliantów, co dawało mu w pewien sposób status zbliżony do wolnego miasta. Choć byli traktowani jako obywatele RFN, berlińczycy nie mogli brać udziału w wyborach w RFN. W Bundestagu reprezentowało ich 20 delegatów bez prawa głosu wybieranych przez Zachodnioberlińską Izbę Reprezentantów, natomiast Senat miasta wysyłał swych przedstawicieli na posiedzenia izby wyższej Bundesratu. Mieszkańcy miasta zwolnieni byli także ze służby wojskowej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.