Benedykt z Nursji (ok. 480-543) - święty, zakonnik, autor zachodniego modelu reguły zakonnej, zaliczany do pisarzy starochrześcijańskich. Pochodził z bogatej rodziny rzymskiej z Umbrii, jako młody człowiek wycofał się z życia światowego do pustelni. Tam zyskał sobie wielu uczniów. Wobec nieporozumień z pobliskim klasztorem wyniósł się na południe i założył klasztor na Monte Cassino w miejscu dawnego pogańskiego sanktuarium. Opracował nowy model wspólnoty monastycznej, żądając od zakonników potrójnych ślubów: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Od imienia świętego Benedykta zakon posługujący się jego regułą nosi nazwę benedyktynów.
W trakcie Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI ogłosił świętego Benedykta patronem Europy, podkreślając w ten sposób rolę jaką zakony oparte na jego regule odegrały w łączeniu tradycji Wschodu o Zachodu oraz cywilizowaniu Europy.

Linki zewnętrzne

http://www.benedyktyni.pl/benedykt.htm
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.