Beljednostka miary wielkości ilorazowych. W wypadku pomiaru mocy (zwykle w zastosowaniach w elektronice):
1B = log (Po/Pi)
gdzie Po to moc wyjściowa, a Pi - moc wejściowa. Często stosuje się jednostkę podwielokrotną, decybel:
1dB = 1/10 B
W innych zastosowaniach zamiast stosunku mocy występuje stosunek dowolnych innych wielkości fizycznych charakteryzujących pewien układ.
Jednostkę tę stosuje się zwłaszcza w tych dziedzinach, gdzie mamy do czynienia z detekcją lub pomiarem wpływu sygnału czy zjawiska na układy biologiczne (głośność, moc akustyczna, stopień wzmocnienia sygnału itp.), które reagują na sygnały zgodnie z prawem Webera-Fechnera, czyli w sposób nieliniowy. Zawsze określa się przy tym pewien poziom odniesienia, w stosunku do którego obliczany iloraz; np. w przypadku wielkości akustycznych poziomem odniesienia jest zazwyczaj próg słyszalności, albo inna zbliżona wielkość, np. 10-12 W/m². Głośność 60 dB (rzadko używane bywa w takich przypadkach równoważne 6 B) oznacza zatem, że sygnał akustyczny jest milion razy (106× ) silniejszy od progu słyszalności, a 90 dB - miliard razy (109× ) od tego progu. Wynika to z prostych rachunków:
log (1000000×Ppróg/Ppróg) = log (106×Ppróg/Ppróg) = log (106) = 6 B = 60 dB
log (1000000000×Ppróg/Ppróg) = log (109×Ppróg/Ppróg) = log (109) = 9 B = 90 dB

Bel jest wielkościa bezwymiarową (tak jak użyte w zdaniu powyżej określenie "razy", albo tak jak spotykane często w innych zastosowaniach i ‰ , a inaczej niż np. metr (czy inne jednostki) zaś określenia bel lub decybel używa się aby zasygnalizować, że użyto miary ilorazowo-logarytmicznej.
Zobacz:
pozaukładowe jednostki miary
poziom natężenia dźwięku

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.