Substancje barwiące - substancje nadające kolor innej substancji pozbawionej koloru (przezroczystej, białej lub szarej), lub też zmieniające barwę substancji posiadającej już jakiś kolor. Ze względu na sposób działania dzielimy je na substancje pokrywające powierzchnię barwionej substancji czyli pigmenty i laki oraz substancje zabarwiające sobą cały barwiony ośrodek czyli barwniki.
Pigment (łac. pigmentum) - kryjąca substancja barwiąca. Drobno zmielona substancja stała, nierozpuszczalna i najczęściej nieprzezroczysta, zabarwiająca sobą powierzchnię pokrywanej substancji. Najczęściej są to rozdrobnione minerały. Kolory różnych pigmentów można łączyć tylko metodą mieszania (a nie nakładania warstwami), a kolor wyjściowy jest wypadkową kolorów składowych. W farbach dla oszczędności stosuje się pigmenty razem z wypełniaczami. Ziarna wypełniacza są wielokrotnie większe od ziaren pigmentów, które wypełniacz pokrywają tworząc w ten sposób większą powierzchnię kryjącą.
Pigmentami są m.in. biel barowa, błękit pruski (błękit berliński), cynober, czerń frankfurcka, glejta ołowiana, minia ołowiana, ultramaryna, zieleń szwajnfurcka.
Laki czyli barwniki wytrącone z roztworu do postaci stałej, które tym sposobem uzyskują właściwości pigmentów.
Barwnik - jest substancją przepuszczającą światło i zabarwiająca sobą ośrodek, w którym jest rozpuszczona lub stopiona. Może również reagować z tym ośrodkiem. W odróżnieniu od pigmentów, wśród barwników występuje również wiele substancji organicznych.
W przemyśle chemii organicznej barwnikami są substancje wchodzące w reakcję chemiczną z włóknem naturalnym, sztucznym lub skórą.
Rozpowszechnione naturalne barwniki to np. hemoglobina - czerwony barwnik krwi, chlorofil - zielony barwnik roślinny.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.