{{kolor|title=w tabeli poniżej × oznacza "dowolna wartość"
natomiast † -
r=0|g=0|b=0|

c=  CMYK#CMYK a inne kolory|† 
|m= CMYK#CMYK a inne kolory|†
|y= CMYK#CMYK a inne kolory|†
|k=255| h= × |s= × |v=0
}} Barwa czarna - najciemniejsza z barw. W teorii oznacza brak jakiegokolwiek promieniowania elektromagnetycznego z zakresu fal świetlnych. W praktyce miejsce tak ciemne, że poprzez kontrast z resztą otoczenia nie możemy określić jego barwy z powodu niedoboru światła z tego kierunku. W praktyce ciał idealnie czarnych, czyli ciał pochłaniających 100% padającego na nie światła nie ma, a jedną z najciemniejszych substancji jest sadza.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.