{{kolor|title=biel|hex=FFFFFF|
r=255|g=255|b=255|

c=0|m=0|y=0|k=0|

h=0|s=0|v=100

}} Barwa biała – najjaśniejsza z barw. Jest to zrównoważona mieszanina barw prostych, która jest odbierana przez człowieka jako najjaśniejsza w otoczeniu odmiana szarości.
Wyjaśnieniem tej definicji może być przykład, że zawsze fragment tła można oświetlić mocniejszym światłem białym i wtedy dotychczasowa, pozostała biała powierzchnia stanie się jasnoszara.
W skład widma światła białego może wchodzić od trzech do nieskończoności barw prostych czyli długości fali świetlnej. Tak więc jednej konkretnej barwy białej nie ma, natomiast istnieje pewien zakres odcieni od barwy lekko zażółconej bieli do bieli zaniebieszczonej, inaczej mówiąc od bieli ciepłej do bieli chłodnej. Wrażenie czystej, neutralnej bieli jest odbierane indywidualnie przez każdego człowieka i, pomijając cechy osobnicze obserwatora (wiek, stan zdrowia, bieżące samopoczucie), jest uzależnione od siły światła - w przypadku słabego oświetlenia jako barwę neutralnie białą odbieramy odcienie cieplejsze, a w miarę wzrostu oświetlenia wrażenie neutralnej bieli przesuwa się w kierunku odcieni chłodniejszych.
Odcienie bieli określamy za pomocą parametru o nazwie temperatura barwowa światła i wyrażamy w Kelwinach, ponieważ istnieje ścisły związek pomiędzy temperaturą ciała (w teorii jest to tzw. ciało doskonale czarne), a emitowanymi przez to ciało falami elektromagnetycznymi, które w miarę wzrostu temperatury ciała przechodzą z zakresu fal podczerwonych do fal widzialnych (fal widzialnych, a nie fal świetlnych, ponieważ utarło się przyjmować za fale świetlne trochę szerszy zakres widmowy: od fal bliskiej podczerwieni, poprzez fale widzialne, do fal bliskiego ultrafioletu).
Pojęcie barwy ciepłej lub chłodnej jest również umowne, i tak, w produktach oświetleniowych u różnych producentów, ta sama wartość wyrażona w Kelwinach może być określana jeszcze jako barwa lekko ciepła, jako barwa neutralna (cokolwiek by to znaczyło), lub jako barwa już lekko chłodna. Ze szczególnie dużym rozrzutem wartości możemy się zetknąc w przypadku sztucznych źródeł światła określanych jako "barwa dzienna". Warto wiedzieć, że typowe dzienne oświetlenie naturalne to barwa już wyraźnie chłodna. Tak więc ogólnie źródła światła białego możemy podzielić ze względu na temperaturę barwową kolejno na:
 • ciepłe
 • neutralne
 • chłodne
 • dzienne
 • dzienne chłodne
...i ciekawostka: wyższa temperatura to chłodniejsza biel.
Ponieważ ścisły i jednoznaczny rozkład temperatur oraz odpowiadających im barw nie jest możliwy, w zestawieniu poniższym podano orientacyjny, subiektywny podział (są to oczywiście wartości bardzo umowne):
 • ok. 2000 K – światło świecy i lampy naftowej
 • ok. 2700 K – zwykła żarówka wolframowa, którą wszyscy postrzegamy jako dającą światło ciepłobiałe i bardziej żółte od naturalnego dziennego (wcześniej za wartość typową dla żarówek podawano 2500 K)
 • ok. 2900-3200 K – oświetlenie halogenowe
 • ok. 3000-4000 K – barwa neutralnie biała
 • ok. 4000-5000 K – barwa lekko-chłodnobiała
 • ok. 5000-5500 K – światło typowo dzienne
 • ok. 6000 K – niebo z białymi chmurami
 • ok. 7000 K – zachmurzone niebo
 • ok. 8000 K – mgła
 • ok. 10000 K – bezchmurne niebo zimą o godz. 12 w południe
 • ok. 20000 K – oświetlający nas latem w południe błękitny nieboskłon w krajach południowych
Tak więc możemy powiedzieć, że biel jest w pewnym sensie pozorna. Jest naszym wrażeniem psychicznym. Każdy człowiek widzi biały kolor, ale każdy trochę inaczej. Okazuje się, że u starszych ludzi zmieniają się proporcje widzenia różnych fragmentów widma światła białego. Widzą oni znacznie słabiej kolory niebieskie, oraz trochę słabiej zielone, przy nadal dobrym widzeniu kolorów czerwonych, ale mimo to postrzegają w swojej świadomości nadal kolor biały i wszystkie inne barwy. Interpretują jedynie inaczej różnice między nimi i wyrazistość poszczególnych odcieni. Znany malarz Julian Fałat u schyłku swojego życia malował odcienie śniegu na niebiesko, choć prawdopodobnie widział je jako szarości.
Źródła światła białego:
 • Źródła naturalne i sztuczne:
Ten podział niewiele mówi, ponieważ pod pewnymi względami słońce i żarówka są do siebie bardzo podobne, natomiast pomiędzy żarówką i świetlówką różnice są zasadnicze. Tak więc istotny jest podział na:
 • Źródła gorące i zimne:
  • Źródła gorące to światło żarowe, czyli światło powstające podczas emisji fal elektromagnetycznych z zakresu fal widzialnych z ciała rozgrzanego do białości. Należą tutaj: słońce, żarówka, lampa halogenowa, łuk elektryczny. Bardzo ważną cechą budowy światła białego przez źródła gorące jest występowanie pełnego spektrum światła białego, czyli inaczej mówiąc pełnego widma. Mamy tutaj do czynienia ze zrównoważoną mieszaniną wszystkich barw prostych.
  • Źródła zimne to wszelkiego rodzaju lampy wyładowcze i indukcyjne. Typowym przedstawicielem jest tutaj świetlówka, czyli lampa fluorescencyjna. Tego typu źródła światła świecą tylko kilkoma wybranymi przez producenta wąskimi zakresami widma (czyli tylko kilkoma barwami prostymi) w ten sposób, aby sumarycznie było zachowane wrażenie bieli. W przypadku zimnych źródeł – o jakości generowanej bieli mówi parametr zwany stopniem oddawania barw, stopniem renderowania barw, albo stopniem wierności bieli. Jeśli parametr ten jest niski, to zimne źródło światła oświetla prawidłowo tylko typowe materiały białe i szare, natomiast w przypadku powierzchni kolorowych może dojść do dużych przekłamań.
O różnicy w składzie widmowym żarówki i świetlówki można przekonać się obserwując załamanie światła odbitego w płycie kompaktowej. Żarówka da nam tęczę o płynnych przejściach pomiędzy kolorami, świetlówka zaś da kilka obszarów o jednorodnym kolorze.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.