Cs - Ba - La
 
Sr
Ba
Ra  
 
 
Bar_(pierwiastek) -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Bar, Ba, 56
Własności metalicznemetal ziem alkalicznych
Grupa, okres, blok2 , 6, s
Gęstość, twardość3510 kg/m3, 1,25
Kolorsrebrzystobiały
Własności atomowe
Masa atomowa137,327 u
Promień atomowy (obl.)215 (253) pm
Promień kowalencyjny198 pm
Promień van der Waalsabd
Konfiguracja elektronowahref="Ksenon.html" title="Ksenon" >Xe6s2
e- na poziom energetyczny2, 8, 18, 18, 8, 2
Stopień utlenienia2
Własności kwasowe tlenkówsilnie zasadowe
Struktura krystalicznaregularna przestrzennie
centrowana
Własności fizyczne
Stan skupieniastały
Temperatura topnienia1000 K (727 °C)
Temperatura wrzenia2143 K (1870 °C)
Objętość molowa38,16×10-3 m3/mol
Ciepło parowania142 kJ/mol
Ciepło topnienia2,092 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej98 Pa (371K)
Prędkość dźwięku1620 m/s
Pozostałe dane
Elektroujemność0,89 (Pauling)
0,97 (Allred)
Ciepło właściwe204 J/
Przewodność właściwa3×106 S/m
Przewodność cieplna18,4 W/
I Potencjał jonizacyjny502,9 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny965,2 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny3600 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny4725 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.r.s.r.e.r. MeVr.p.
130Ba 0,106% stabilny izotop z 74 neutronami
132Ba 0,101% stabilny izotop z 76 neutronami
133Ba {syn.} 10,51 lat w.e. 0,517 133Cs
134Ba 2,417% stabilny izotop z 78 neutronami
135Ba 6,592% stabilny izotop z 79 neutronami
136Ba 7,854% stabilny izotop z 80 neutronami
137Ba 11,23% stabilny izotop z 81 neutronami
138Ba 71,7% stabilny izotop z 82 neutronami
140Ba {syn.} 12,76 dni β-   140La
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu,
w.e.=wychwyt elektronu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Bar (Ba, łac. barium) - metal ziem alklicznych z II grupy głównej. Nazwa pochodzi od greckiego słowa ciężki. Minerałem baru jest baryt (BaSO4).
Bar występuje w skorupie ziemskiej w ilości 500 ppm.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.