Baptyzm - nurt wyznań chrześcijańskich (w Polsce Kościół Chrześcijan Baptystów, Biblijny Kościół Baptystyczny) akcentujących indywidualizm w relacji do Boga i nadrzędną rolę Pisma Świętego (66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu). Zbawienie nie jest według Baptystów osiągalne na podstawie uczynków, lecz jedynie łaską Boga przez osobistą wiarę w zbawcze dzieło odkupienia z grzechu poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. Baptyści udzielają chrztu wyłącznie tym, którzy świadomie wyrażają żal za grzechy i wyznają wiarę w Chrystusa. Akcentują autonomię poszczególnych zborów, są też zwolennikami rozdziału kościoła i państwa. Baptyści różnią się często między sobą w istotnych kwestiach: predestynacja bądź wolna wola, pewność bądź utracalność zbawienia, stosunek do służby wojskowej i inne.

Historia

Baptyzm powstał w wyniku zetknięcia się prześladowanych przez władze angielskie independentów z ocalałymi z prześladowań anabaptystami. Pierwszy zbór baptystów powstał w 1609 roku w Amsterdamie pod przywództwem Jan Smyth, ale z powodu prześladowań wkrótce przestał istnieć. Następnie odrodził się w 1611 roku pod Londynem, a jego przywódcą był Tomasz Helwys.
W Ameryce Północnej propagatorem baptyzmu był założyciel kolonii Rhode Island - Roger Wiliams. Pierwszy zbór baptystyczny w kontynentalnej Europa powstał w 1834 roku, a na ziemiach polskich w 1858. Początkowo baptystami byli głównie zamieszkujący ziemie polskie Niemcy (w okresie międzywojennym baptyści polscy i niemieccy łączyli się w oddzielne organizacje kościelne).
W 1905 roku powstał Światowy Związek Baptystów (Baptist World Alliance), liczący w 1993 147 tysięcy zborów, skupiających 38 milionów członków. Do związku nie należy wiele zborów fundamentalistycznych, przeciwnych ekumenizmowi Związku.

Poglądy baptystów

Bapytyści odrzucają istnienie
 • świętych miejsc - uważają, że kościół jest tam, gdzie zbierają się wierzący w imię Chrystusa;
 • świętego czasu - oddawanie czci Bogu powinno następować zawsze i wszędzie;
 • świętej kasty - wszyscy chrześcijanie są kapłanami i nie potrzebują pośredników; urzędy kościelne ustanawia i powołuje na nie sam zbór;
 • świętych rytuałów - poza ustanowionymi przez Jezusa Ustanowieniami - chrztem i komunią.

Chrzest niemowląt

Nazwa "baptyści" odnosi się do najbardziej istotnej cechy wyróżniającej z innych wyznań protestanckich: kwestionowania praktyki udzielania sakramentu chrztu małym dzieciom. Baptyści uważają, że jest ona sprzeczna z nauką i praktyką Nowego Testamentu, bezwartościowa, a nawet szkodliwa, bo sugeruje, że można być chrześcijaninem w sposób bierny "z urodzenia".
Takiemu podejściu przeciwstawiają konieczność podjęcia przez każdego człowieka osobistej decyzji naśladowania Chrystusa, po której dopiero może nastąpić świadome przyjęcie chrztu wiary połączone z aktywnym włączeniem się w życie Kościoła.
Wbrew pozorom takie postawienie sprawy nie spowodowało zawężenia oddziaływania baptystów jedynie na moralne i intelektualne elity: w ciągu swej prawie 400-letniej historii, baptyści byli częścią wielu przebudzeń religijnych dosięgających swym zasięgiem wszystkich szczebli drabiny społecznej. W ich wyniku stali się jednym z głównych wyznań protestanckich w skali światowej.

Znani baptyści

 • John Bunyan - XVII-wieczny klasyk literatury angielskiej
 • Charles Spurgeon - uważany za jednego z największych kaznodziejów w historii Anglii
 • Billy Graham - najbardziej popularny i ceniony ewangelista międzynarodowy XX wieku
 • Martin Luther King - działacz na rzecz obrony praw człowieka, laureat pokojowej nagrody Nobla;
 • J. D. Rockefeller - przemysłowiec i filantrop
 • Harry Truman - były prezydent Stanów Zjednoczonych
 • Jimmy Carter - były prezydent Stanów Zjednoczonych, aktualnie działający na rzecz światowego pokoju
 • Josh McDowell - uznany autorytet na polu apologetyki biblijnej, wykładowca i ewangelista, autor ponad 40-tu książek. Josh ostatnio odwiedził Polskę na zaproszenie Ministra Edukacji
 • Amy Lee - wokalistka rockowego zespołu Evanescence, niekiedy poruszająca tematy religijne w tekstach utworów zespołu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.