Bankowość elektroniczna - forma usług oferowanych przez banki, polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego (komputera, bankomatu, terminala POS) i linii telekomunikacyjnych.
Zależnie od wykorzystanych rozwiązań umożliwia wykonywanie operacji pasywnych (np. sprawdzanie salda i historii rachunku) oraz aktywnych (np. dokonanie polecenia przelewu, założenie lokaty terminowej).

Historia

Pierwszy bankomat uruchomiono w 1964 r. w Stanach Zjednoczonych, w Europie - w Wielkiej Brytanii w 1967 r., rok później we Francji, Szwajcarii i Szwecji. Na przełomie lat 60. i 70. pojawiły się one w Japonii. W roku 1984 w Finlandii po raz pierwszy wprowadzono do użytku system home banking umożliwiający kontakt z bankiem przy pomocy komputera. W 1995 r. Security First Network Bank w USA umożliwił świadczenie usług bankowych poprzez Internet, zaś transakcje internetowe w Europie były po raz pierwszy świadczone w 1996 r. przez banki fińskie i szwedzkie.
W Polsce pierwszą formą bankowości elektronicznej były bankomaty, które zainstalował w Pekao SA w roku 1990 r. Karty płatnicze dopuszczono do użycia w 1993 r. za sprawą Zarządzenia Prezesa NBP (z 11 grudnia 1992 r.). W tym samym roku pierwszy polski bank zaoferował klientom korzystanie z home bankingu: był to BRE Bank, którego system BRESOK (w unowocześnionej formie) funkcjonuje do dziś. Świadczenie usług przez Internet jako pierwszy zaoferował w 1998 r. Powszechny Bank Gospodarczy SA w Łodzi. Rok później elektroniczny oddział tego banku w wyniku fuzji został włączony do Pekao SA.

Podział

Ze względu na rodzaj użytych urządzeń komunikacyjnych oraz klienta docelowgo systemy bankowości elektronicznej dzielimy na:
  • systemy terminalowe (bankomaty, terminale POS),
  • bankowość telefoniczną (telefon),
  • home banking {komputer + dedykowane oprogramowanie, stosowane zazwyczaj przez duże przedsiębiorstwa i instytucje),
  • bankowość internetową (komputer z dostępem do Internetu, oferowane najczęściej małym firmom i klientom indywidualnym).

Systemy b.e. w ofercie polskich banków

Nazwa banku Nazwa systemu Rodzaj Liczba klientów Data udostępnienia
Bank BPH MultiCash home banking brak danych brak danych
Sez@m bankowość internetowa, bankowość telefoniczna brak danych brak danych
BusinessNet bankowość internetowa brak danych 2004
Bank Millenium brak danych brak danych brak danych brak danych
Bank Ochrony Środowiska brak danych brak danych brak danych brak danych
Bank Pekao SA Pekao24 bankowośc internetowa, bankowość telefoniczna brak danych brak danych
Bank Zachodni WBK BZWBK24 bankowośc internetowa, bankowość telefoniczna brak danych brak danych
BGŻ e-Integrum bankowość internetowa brak danych brak danych
Teleintegrum bankowość telefoniczna brak danych brak danych
BRE Bank brak danych brak danych brak danych brak danych
Citibank Handlowy brak danych brak danych brak danych brak danych
ING Bank Śląski MultiCash home banking 9 300 (2004 r.) 1998
HaloŚląski bankowość telefoniczna 450 tys. (2004 r.) 1999
ING BankOnLine bankowość internetowa brak danych 2001
KredytBank Home Banking home banking brak danych brak danych
KB24 bankowość internetowa, bankowość telefoniczna brak danych brak danych
PKO Inteligo bankowość internetowa, bankowość telefoniczna 400 tys. (2005 r.) 2000
PKO Inteligo bankowość internetowa, bankowość telefoniczna 110 tys. (2005 r.) 2004
Raiffeisen Bank Polska MultiCash home banking brak danych brak danych

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.