Bank - przedsiębiorstwo usługowe, którego głównym przedmiotem działalności jest udzielanie kredytów oraz pozyskiwanie środków do ich sfinansowania poprzez przyjmowanie depozytów. Współczesne banki świadczą także inne usługi bankowe.
Nazwa "bank" pochodzi od włoskiego słowa banco, oznaczającego ławkę, przy której pracowali włoscy handlarze zajmujący się przekazywaniem monet kruszcowych od jednych klientów do drugich. Wystawiane przez nich zaświadczenia (kwity depozytowe) zaczęły z czasem pełnić funkcję pieniądza na równi z monetami (banknoty).

Usługi bankowe

Podstawowe usługi świadczone przez banki to:

Rodzaje banków

Podstawowe rodzaje banków, które wyróżnić możemy w systemie bankowym to:
 • bank centralny,
 • banki operacyjne (depozytowo-kredytowe, inwestycyjne, uniwersalne),
 • banki specjalne (np. hipoteczne, regionalne),
 • kasy oszczędnościowe,
 • spółdzielczość kredytowa.
Bank centralny pełni funkcję banku emisyjnego, banku banków oraz banku gospodarki narodowej. Banki operacyjne i specjalne funkcjonują najczęściej jako banki komercyjne, czyli instytucje dla których celem oprócz świadczenia usług bankowych, jest osiągnięcie zysku. Kasy oszczędnościowe i kredytowe to zazwyczaj mniejsze instytucje, zorganizowane na zasadach spółdzielczych.

Polskie prawo bankowe

W Polsce banki funkcjonują w oparciu o prawo bankowe. Określa ono m.in. iż bank to instytucja uprawniająca do wykonywania określonych czynności bankowych. Należą do nich:
 • czynności zastrzeżone wyłącznie dla banków (m.in. udzielanie kredytów i gwarancji, przyjmowanie wkładów, emitowanie bankowych papierów wartościowych),
 • czynności bankowe, które mogą wykonywać zarówno banki jak i podmioty niebankowe (udzielanie pożyczek pieniężnych, nabywanie i zbywanie wierzytelności, operacje czekowe i wekslowe, poręczenia).
Polskie banki mogą funkcjonować w formie spółek akcyjnych lub jako banki spółdzielcze.
Banki prowadzące działalność w Polsce podlegają nadzorowi bankowemu sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Bankowego.

Największe polskie banki (wg przychodów ze sprzedaży netto)

na podstawie listy 500 największych firm Rzeczpospolitej - rok 2003
 1. PKO BP
 2. Bank Pekao
 3. BPH PBK
 4. Bank Handlowy
 5. ING Bank Śląski
 6. Bank Zachodni WBK
 7. Bank Millenium
 8. Kredyt Bank
 9. BRE Bank
 10. Bank Gospodarki Żywnościowej
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.