Banat jest to kraina historyczna w południowo-wschodniej Europie, położona między Cisą i jej dopływem Maruszą oraz Karpatami Południowymi. Kraina ta leży obecnie na terenie 3 państw : Wschodnią część Banatu zajmują urodzajne tereny rolnicze, a część zachodnią Góry Banackie ze złożami węgla brunatnego, rud żelaza, oraz rud miedzi.
W starożytności Banat wchodził w skład Dacji. Początkowo pod panowaniem węgierskim, w latach 1552-1718 był pod panowaniem tureckim. Od roku 1718 wchodził w skład Austrii, która popierała kolonizację niemiecką na tym terenie (tzw. Szwabi banaccy). W roku 1920 w Trianon Banat podzielono między Rumunię i Jugosławię. Tylko skrawek krainy przypadł Węgrom. W dawnej części jugosławiańskiej (dziś w granicach Serbii) żyje spora mniejszość węgierska.
Najważniesze miasta w Banacie to:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.