Babia Góra, (słow. Babia hora) - masyw górski leżączy w Paśmie Babiogórskim Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich, który osiąga wysokość 1725 m n.p.m.. Jest to najwyższy szczyt Beskidów, zaliczany jest do Korony Gór Polskich.
Granice Babiej Góry ograniczone są od zachodu przez Przełęcz Jałowiecką (1017 m n.p.m.), a od wschodu przez Przełęcz Lipnicką (1010 m n.p.m.). Od południa rozciąga się Orawa, a od północy masyw schodzi stromo w dolinę Skawicy.
W masywie babiogórskim wyraźnie można rozróżnić kilka kulminacji:
 • Babią Górę (inaczej Diablak - 1725 m n.p.m.),
 • Małą Babią Górę (inaczej zwaną Cylem - 1517 m n.p.m.),
 • Sokolica (1367 m n.p.m.),
 • Gówniak (1619 m n.p.m.) i
 • Kępę (1521 m n.p.m.).

Geologia

Beskidy, w tym również i Babia Góra, uległy wypiętrzeniu w trzeciorzędzie, na obszarze pierwotnie zajmowanym przez Prakarpaty. Babia Góra zbudowana jest z fliszu piaskowcowo-łupkowego o dużej miąższości, o wyraźnym podziale na warstwy podmagurskie (piaskowce, łupki i margle powierzchniowe w dolnych partiach masywu) i magurskie (piaskowce o miąższości do 750 m). W skałach masywu odkryto liczne skamieniałości - głównie fauny numulitowej.
Epoka lodowa zapanowała w Karpatach przed 600 tys.lat. Powstały wówczas lodowce, których ślady (kary i jeziora polodowcowe) zachowały się jedynie w Tatrach. Jeśli występowały w masywie babiogórskim, to ich działalność została dokładnie zatarta przez erozję.

Flora i Fauna

patrz: Babiogórski Park Narodowy
Babia_Góra -
: Babia Góra i Cyl (na lewo)

Ochrona przyrody

W 1954 roku w masywie Babiej Góry (wraz ze szczytem Diablak) utworzono Babiogórski Park Narodowy. W uznaniu niezwykłych walorów przyrodniczych Babiogórski Park Narodowy został wpisany w 1977 roku przez UNESCO na listę światowych rezerwatów biosfery.

Działalność człowieka

W 1995 roku gminy po polskiej i słowackiej stronie Babiej Góry utworzyły Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, którego celem jest zachowanie ludowej kultury, folkloru i tradycji tego obszaru i mieszkających tu Babiogórców (Górali Babiogórskich), a także rozwój turystyki pod Babią Górą.
Infrastruktura turystyczna w paśmie Babiej Góry:
 • szlaki piesze:
  • Babia Góra - Sokolica - Przełęcz Krowiarki - średni czas wędrówki szlakiem 2.00 h, długość trasy 5 000 m, suma różnicy wzniesień 750 m,
  • Markowe Szczawiny - Przełęcz Brona - Babia Góra - średni czas wędrówki szlakiem 1.15 h, długość trasy 3 700 m, suma różnicy wzniesień 540 m,
  • Babia_Góra -
   Mędralowa - Przełęcz Jałowiecka - Babia Góra - średni czas wędrówki szlakiem 3.00 h, długość trasy 9 000 m, suma różnicy wzniesień 950 m,
  • Babia_Góra -
   Leśniczówka Stańcowa - Babia Góra - średni czas wędrówki szlakiem 3.00h, długość trasy 4 200 m, suma różnicy wzniesień 820 m,
  • Babia_Góra -
   Markowe Szczawiny - Akademicka Perć - Babia Góra - średni czas wędrówki szlakiem 1.15 h, długość trasy 3 600 m, suma różnicy wzniesień 550 m.
 • schroniska:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.