Błędne koło (zwane też z łaciny circulus vitiosus) to błąd logiczny polegający na :
  • definiowaniu jakiegoś obiektu za pomocą tegoż obiektu (łac. circulus in definiendo, idem per idem)
  • stosowanie w dowodzie tezy jako przesłanki dowodu. (łac. circulus in demonstrando, petito principii).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.