Azotan(V) potasu, znany także pod nazwami zwyczajowymi saletra potasowa i saletra indyjska, to sól o wzorze KNO3. Rozpuszcza się w wodzie (w temperaturze 20° C - 31,6 g/100 cm³; w temperaturze 100° C - 246 g/100 cm³).
Azotan potasu występuje w przyrodzie w niewielkich ilościach w postaci minerału nitrokalitu w krajach o suchym, gorącym klimacie, m. in. w Chinach i Indiach. Z tych państw była sprowadzana do Europy, czemu zawdzięcza nazwę "saletra indyjska". Obecnie otrzymuje się ją głównie w reakcji podwójnej wymiany między azotanem sodu i chlorkiem potasu:
NaNO3 + KCl → KNO3 + NaCl

Saletra potasowa jest bezbarwnym lub białym, krystalicznym ciałem stałym. Dobrze rozpuszcza się w wodzie (w temp. 20°C 31,6 g/100 cm3, w temp. 100°C 246 g/100 cm3). Jej temperatura topnienia wynosi 334°C. Przy ogrzaniu do 400°C rozkłada się na azotan potasu i tlen:
2KNO3 → 2KNO2 + O2

Saletra potasowa jest utleniaczem. Z tego powodu jej głównym zastosowaniem przez wieki była produkcja prochu czarnego. Inną mieszaniną pirotechniczną zawierającą KNO3 jest mieszanina 1:1 z cukrem dająca duże ilości dymu. Do początków XX w. azotan potasu był używany do otrzymywania kwasu azotowego. Obecnie jest stosowany głównie do produkcji azotanu potasu, do nitrowania, jako nawóz (zawiera 13% azotu i 45% tlenku potasu), a także do konserwowania mięsa (Lista E - E252). Jego działanie polega na wydzielaniu azotynu potasu).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.