Attycyzm - odmiana stylu retorycznego, powstała w Grecji w I w. p.n.e. jako reakcja na azjanizm, czyli na ozdobność i niezwykłość form językowych, którym przeciwstawiała ideał powagi, prostoty i jasności.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.