Azja Środkowa - nazwa stosowana dla określenia wyżynno-górskiego obszaru centralnej Azji położonego ponad 1000 km od otwartego morza. Region ten obejmuje byłe środkowoazjatyckie republiki ZSRR: Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan, a także Mongolię i zachodnie Chiny (regiony autonomiczne Tybetu, Mongolii Wewnętrznej, Sinciang-Ujgur i Ningxia oraz prowincje Qinghai i Gansu).
Region ten, o powierzchni ponad 10,5 mln km², jest wyjątkowo słabo zaludniony - zamieszkuje go około 120 mln mieszkańców (1990).
W drugim ujęciu, kulturowo-religijnym (nie zaś ściśle geograficznym), Azja Środkowa obejmuje obszary centralnej Azji zamieszkane głównie przez muzułmańskie ludy pochodzenia tureckiego (oraz Afgańczyków): wymienione powyżej byłe republiki radzieckie, chińską prowincję Sinciang-Ujgur oraz Afganistan. Zgodnie z tą definicją do Azji Środkowej nie zalicza się Tybetu, Mongolii i większości zachodnich Chin.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.