Azalityzm - ruch religijny w łonie babizmu (zwany również babizmem bądź azalityzmem-babizmem) powstały na gruncie sporu o sukcesje po założycielu skupiony wokół Mirzy Yahya Nuri (Subh-i Azal=Poranek Wieczności) (1831 - 1912).
Do rozłamu doszło po 13-stu latach kierowania grupą przez Yahya'ę, kiedy to ponad połowa wiernych opowiedziała się za Bahullahem i stworzyła konkurencyjny bahaizm.Tuż po podziale wielu czołowych azalitów zostało skrytobójczo zabitych, o co do dnia dzisiejszego posądzają bahaitów. Wielu azalitów takich jak: Mirza Aqa Khan Kirmani, Shaykh Ahmad Ruhi Kirmani, Mirza Jahangir Khan Shirazi, było irańskimi politykami, którzy przyczyniali sie do reformowania państwa. Liczą obecnie ok. 10 000 wyznawców, w większości wśród Turków mieszkających w północnym Cyprze. Azalityzm jest obecnie znacznie mniej rozpowszechniony niż bahaizm.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.