Awarowie - koczowniczy lud pochodzenia ałtajskiego, spokrewniony z Hunami. Awarowie wywodzili się najprawdopodobniej z ludu Żou-żan, który zamieszkiwał pierwotnie między Tien-szanem a Wielkim Chinganem. Na czele państwa Awarów stał kagan. Państwo Awarów rozpadło się pod wpływem ataków frankońskich wojsk Karola Wielkiego (VIII w.). Słowianie zajęli tereny obecnych Węgier, części Jugosławii, Czech (Nizina Panońska). Ich państwo istniało od VI do IX wieku. Wskutek rozwoju pasterstwa, rzemiosła i wojen zaczęły powstawać tu początki osadnictwa. Wierzenia: kult przyrody.
Obecnie pół miliona Awarów zamieszkuje tereny Dagestanu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.