Autoagresja to działanie mające na celu spowodowanie sobie psychicznej albo fizycznej szkody. Wynika z zaburzenia instynktu samozachowawczego, który wyraża się tendencją do samouszkodzeń zagrażających życiu. (zob. autodestrukcja). Autoagresja bywa elementem takich zaburzeń psychicznych, jak borderline, psychopatia, czy schizofrenia.
Wyróżnia się następujące typy autoagresji:
  • bezpośrednią - gdy dochodzi do samookaleczania, samooskarżania.
  • pośrednią - gdy jednostka prowokuje i poddaje się agresji innych.
oraz:
  • werbalną - polega na zaniżaniu samooceny, krytykę siebie i swojego zachowania.
  • niewerbalną - to samookaleczenie, uszkadzanie ciała.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.