August Wilhelm von Schlegel (1776 - 1845) niemiecki pisarz, językoznawca, filolog, tłumacz i uczony, brat Friedricha Schlegela.
W latach 1798 - 1801 wykładał na uniwersytecie w Jenie. Wraz z bratem stworzył pierwszą szkołę romantyzmu. Był jednym z twórców filologii indyjskiej. Prowadził w Niemczech jako pierwszy wykłady sanskrytu, na uniwersytecie w Bonn. Zajmował się klasyfikacją języków. Podzielił je na 3 zasadnicze grupy: Wydał indyjskie epopeje Bhagavadgitę i Ramajanę. Napisał też Observation sur la langue et la littérature provançale (Paryż 1814).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.