Audiogram -
Audiogram (łac. audio - słyszę, gr. grámma - pismo, litera) - wydruk graficzny przedstawiający wynik badania audiometrycznego, które ocenia sprawność narządu słuchu (częstotliwość, głośność). Tony generowane są przez audiometr.
Na audiogramie zapisywane są progi słyszenia tonów czystych przedstawiające częstotliwość i głośność w dB HL (ang. hearing level - próg słyszenia). Badanie przeprowadza się dla każdego ucha oddzielnie.
Osoba, u której wykonywane jest badanie ma założone słuchawki na uszach i słucha dźwięków o częstotliwościach od 250Hz do 8000Hz. Następnie sygnalizuje ona (za pomocą przycisku lub podniesieniem ręki) czy słyszy dany dźwięk.

Bibliografia

  • Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2001, t. 2, s. 458, ISBN 8301133570 t. 1-30, ISBN 8301134437 t. 5
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.