Atmosfera techniczna (at) to pozaukładowa jednostka ciśnienia powszechnie używana w technice. Odpowiada sile jednego kilograma działającej na jeden cm2.
1 at = 1 kG/cm2 = 0,9678415 atm = 735,559 Tr = 98066,5 Pa = 98066,5 N/m2 = 0,980665 bar

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.