Atman - (W sanskrycie oddech) - Zgodnie z religią hinduizmu oznacza indywidualną jaźń (dusza) charakteryzującą każdą żywą istotę. Atman wciela się w kolejnych żywotach (idea reinkarnacji) w kolejne ciała. Według koncepcji Wedanty atman jest jednoznaczny z całym Wszechświatem, "wszystkim co jest" (Brahmanem), co wyraża sanskryckie powiedzanie: (tat tvam asi - ty jesteś Tym).
Z kolei według buddyzmu nie ma czegoś takiego jak atman. Buddyści używają w odniesieniu do człowieka pojęcia anatman (tzn. nie-atman).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.