Ateizm (z greckiego Theos - Bóg, z przedrostkiem negującym a-; atheos 'bez boga'; 'bezbożny') to światopogląd odrzucający wiarę w istnienie sił nadnaturalnych, szczególnie Boga (bogów), jako sprzeczną z rozumem. Źródłem ateizmu jest z jednej strony wzrastająca, w miarę rozwoju nauki, sprzeczność między twierdzeniami naukowymi a wierzeniami religijnymi, zaś z drugiej bunt przeciwko zachowawczym funkcjom religii która przenosi problem wyrównania krzywd społecznych w sferę pozaziemską.
Wyróżniamy trzy postacie ateizmu:
  • 'silny ateizm' (ang. strong atheism), wykluczający możliwości istnienia Boga albo na podstawie braku dowodów, albo na na podstawie sprzecznych ze sobą i dlatego niemożliwych do zaakceptowania konceptów Boga/bogów.
  • sceptyczny, stwierdzający że niemożliwe jest dowiedzenie istnienia Boga (bliski agnostycyzmowi)
  • praktyczny, polegający na obywaniu się bez Boga i religii w życiu codziennym.
Etapy rozwoju ateizmu: Od 1917 roku w ZSRR, a po II wojnie światowej, także w innych krajach komunistycznych ateizm stał się elementem oficjalnej ideologii państwowej, choć oficjalnie (według konstytucji) tylko Albania była krajem ateistycznym.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.