Astrachańmiasto w Rosji, w delcie Wołgi, około 100 km od Morza Kaspijskiego. Jest stolicą Obwodu Astrachańskiego.
  • 502 000 mieszkańców (2004)

Historia

Od XIII w. był to warowny gródek Tatarów. W 1459, po rozpadzie Złotej Ordy, stolica samodzielnego chanatu, który znalazł się w 1556 w granicach Państwa Moskiewskiego. Znany był jako ośrodek handlu tranzytowego z Bucharą, Chiwą, Persją i Indiami. Rozwijało się także rybołówstwo na Wołdze i Morzu Kaspijskim. W latach 1717-1785 oraz od 1802 miasto gubernialne. Po 1870 stał się punktem tranzytowym transportu nafty z Zakaukazia do Rosji.

Gospodarka

Astrachań to duży port morsko-rzeczny i rybacki. Połączony jest kanałami z redą, na której dokonuje się przeładunków ze statków rzecznych na morskie i odwrotnie. Przeładowuje się głównie drewno i ropę naftową. Rozwinięte są takie gałęzie przemysłu jak:
  • spożywczy (głównie rybny)
  • lekki
  • stoczniowy
  • maszynowy
  • drzewny
  • celuzowo-papierniczy
  • chemiczny
Miasto jest węzłem kolejowym i ma port lotniczy.
Siedziby tu mają:
  • 4 szkoły wyższe
  • instytut naukowo-badawczy rybołówstwa i oceanografii

Atrakcje turystyczne

Miasto nie należy do wielkich ośrodków turystyki. Ma jednak kilka zabytków: Ponadto wybudowano tu galerię obrazów i muzeum.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.