Arytmetyka to w najprostszym rozumieniu nauka o liczbach (przede wszystkim naturalnych, całkowitych i wymiernych) oraz o posługiwaniu się nimi (czyli liczeniu). Trudno ustalić jej początki; przyjmuje się, że pierwsze teoretyczne problemy w tej dziedzinie podjęli starożytni Grecy, którzy na przykład podali dowód istnienia nieskończenie wielu liczb pierwszych i sposób ich znajdowania (sito Eratostenesa) czy też dowód niewymierności pierwiastka kwadratowego z dwóch. W XIX wieku arytmetyka została zaksjomatyzowana (Grassmann, Peano). Nowoczesną, naukową postacią arytmetyki jest teoria liczb.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.