Arthur Liebehenschel (ur. 25 listopada 1901 r. – zm. 24 stycznia 1948 r.), komendant m. in. obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w latach 1943-1944, Obersturmbannführer SS, członek NSDAP (nr 932760) i SS (nr 39254).
Grafika:200px-ARTHURLIEBEHENSCHEL.jpg


Urodził się w Poznaniu. Studiował ekonomię i sprawy administracyjne. Uczestnik I wojny światowej, ukończył ją w stopniu sierżanta.
W 1932 r. wstąpił do NSDAP, a dwa lata później do SS. Od 1934 r. był adiutantem w KL Lichtenburg. Po powstaniu SS-WVHA (Wirtschaftsverwaltungshauptamt - Główny Urząd Administracji i Gospodarki SS) objął w 1938 r. funkcję kierownika Urzędu D I (Inspektorat Obozów Koncentracyjnych). W 1943 r. został przeniesiony do KL Auschwitz, gdzie od 10 listopada objął stanowisko komendanta obozu macierzystego i dowódcy garnizonu (Standortälteste). 19 maja 1944 r. został komendantem KL Lublin (obóz na Majdanku), a po ewakuacji tego obozu przeniesiono go do Triestu, do urzędu wyższego dowódcy SS i policji Globocnika.
Po wojnie został pojmany przez amerykańskie władze okupacyjne w Niemczech i wydany Polsce. W procesie członków załogi SS KL Auschwitz Wyrokiem Najwyższego Trybunału Narodowego w Krakowie 22 grudnia 1947 r. został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano.


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.