Armia Zbawienia, salwacjonizm - chrześcijańskie wyznanie protestanckie, zorganizowane jako organizacja paramilitarna znana z działalności charytatywnej.
Założycielem Armii Zbawienia był duchowny metodystyczny William Booth (1829-1912), który uznał, że jego misją jest głoszenie Ewangelii nie w kościołach, ale na ulicach Londynu, zwłaszcza bezdomnym i żebrakom. W tym celu wspólnie z żoną Catherine, powołał w 1865 Misję Chrześcijańską Wschodniego Londynu, którą w 1878 przemianował na Armię Zbawienia. Razem z nową nazwą Booth wprowadził nowy styl z mundurami, stopniami "wojskowymi" oraz sztandarami. Od tego momentu ruch począł się szybko rozwijać i obecnie liczy ponad 25 tysięcy oficerów i milion żołnierzy, pracujących w 109 krajach świata oraz prowadzących szpitale, ośrodki dla bezdomnych i uzależnionych, domy starców. Znana jest zaangażowanie salwacjonistów w walkę z wyzyskiem seksualnym kobiet oraz w dystrybucje żywności w Afryce. Roczny budżet Armii Zbawienia jest szacowany na 1,5 miliarda dolarów, co czyni ją jedną z największych organizacji charytatywnych na świecie.
Doktrynalnie salwacjonizm wyrasta z tradycji arminiańskiej oraz metodystycznej. Jednocześnie interpretuje on chrześcijaństwo jako duchową walkę, w której Bóg potrzebuje własnej armii. Armię Zbawienia wyróżnia odrzucenie wszelkich sakramentów - także chrztu i eucharystii, negowanie znaczenia zewnętrznych ceremoniałów. Każdy z członków (żołnierzy) Armii Zbawienia, poza akceptacją przywództwa i obowiązku pracy ewangelizacyjnej lub charytatywnej (na zasadzie wolontariatu) zobowiązany jest do przyjęcia zasad wiary i złożenia przysięgi wojskowej, która zastępuje chrzest. Przysięga zakłada wyznanie Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela oraz zobowiązanie do posłuszeństwa Duchowi Świętemu, modlitwy, służby i studiowania Pisma Świętego. Żołnierze zobowiązują się również do abstynencji od alkoholu, tytoniu, narkotyków, niekorzystania z pornografii oraz wystrzegania się gier hazardowych. Każdy z nich ma obowiązek osobistego głoszenia Królestwa Bożego i konieczności nawrócenia oraz przekazywania części swoich zarobków na potrzeby wspólnoty.
Armia Zbawienia przywiązuje dużą wagę do symboli i hierarchii. Po służbie kadeckiej oficerowie (którzy są odpowiednikiem duchownych) awansować mogą kolejno na stopnie: porucznika, majora, podpułkownika, pułkownika, komisarza (commisioner), szefa sztabu i generała, który stoi na czele wyznania i który sprawuje władzę nad wszystkimi żołnierzami, a zwłaszcza oficerami.
Linki zewnętrzne:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.