Armed Forces Security Agency (AFSA), Agencja Bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych - utworzona 20 maja 1949 roku, w celu koordynowania bezpieczeństwa operacji kryptologicznych sił lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Kierowana i nadzorowana przez Połączony Komitet Szefów Sztabów JCS. AFSA koordynowała całość działań w dziedzinie wywiadu łączności COMINT i bezpieczeństwa COMSEC sił zbrojnych. Do stycznia 1950 roku służby wojskowe przekazały AFSA personel wojskowy i cywilny niezbędny do rozpoczęcia jej działalności. W sytuacji radykalnego rozszerzenia zakresu i skali działań w dziedzinie COMINT oraz COMSEC, z chwilą wybuchu w czerwcu 1950 roku wojny koreańskiej, okazało się jednak, że nowa agencja nie jest w stanie sprostać stawianym przed nią wymogom. W tym samym czasie dochodziło do konfliktów między AFSA z Departamentem Stanu i poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych, odbiorcami danych COMINT. W istocie Armed Forces Security Agency - AFSA, stała się kolejną (czwartą) służbą kryptologiczną, rywalizującą ze swoimi odpowiednikami w siłach lądowych, marynarce wojennej, i siłach powietrznych. W związku z tym, w grudniu 1951 roku została powołana przez prezydenta Trumana specjalna grupa, która miała znaleźć metodę rozwiązania zaistaniałych problemów. W rezultacie tego, w kwietniu 1952 roku na podstawie rozkazu wykonawczego na bazie struktury Armed Forces Security Agency, Agencji Bezpieczeństwa Sił Zbrojnych, utworzono Agencję Bezpieczeństwa Narodowego NSA.
  • Przez 3 lata działalności AFSA jej dyrektorami byli: kontradm. Earl E. Stone, od lipca 1949 roku, do lipca 1951 roku, z ramienia marynarki wojennej USN oraz gen. por. Ralph J. Canine, od lipca 1951 roku do przekształcenia AFSA w NSA, nad którą następnie objął dowodzenie jako pierwszy dyrektor.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.