Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich i - w latach 1412-1992: Prymasów Polski
Historia archidiecezji gnieźnieńskiej
1821 – 1946 unia personalna z archidiecezją poznańską
1946 – 1992 unia personalna z archidiecezją warszawską
 • 999 – między 1006 a 1020 Radzim Gaudenty
 • między 1007 a 1020 – 1027 Hipolit
 • 1027 – 1028 Bossuta Stefan
 • 1052/9 ? – 1092 ? Piotr Bogumił
 • 1092 ? – 1118/24 ? Marcin I
 • 1118/24 – 1148/9 Jakub I ze Żnina
 • 1149/50 – 1167/70 Jan I
 • 1167/70 – 1179/81 Zdzisław I
 • 1180/1 – 1198/99 Piotr II
 • 1198/99 – 1219 Henryk I Ketlicz
 • 1219 – 1220 Iwo Odrowąż (nominat)
 • 1220 – 1232 Wincenty I Niałek
 • 1232 – 1258 Fulko I
 • 1258 – 1271 Janusz I (do 1269 roku bez zatwierdzenia)
 • 1271 – 1274 Wolmir
 • 1274 – 1278 vacat
 • 1278 – 1279 Marcin z Opawy
 • 1279 – 1279 Włościbórz
 • 1279 – 1281 vacat
 • 1281 – 1281 Henryk z Bremy
 • 1281 – 1283 vacat
 • 1283 – 1314 Jakub II Świnka
 • 1314 – 1316 vacat
 • 1316 – 1317 Borzysław I
 • 1317 – 1341 Janisław I
 • 1342 – 1374 Jarosław I Bogoria (zm.1376)
 • 1374 – 1382 Janusz II Suchywilk
 • 1382 – 1388 Bodzęta z Kosowic
 • 1389 – 1394 Jan Kropidło (nominat)
 • 1394 – 1401 Dobrogost z Nowego Dworu
 • 1402 – 1411 Mikołaj I Kurowski
 • 1412 – 1422 Mikołaj II Trąba (jako pierwszy uzyskał tytuł prymasa Królestwa Polskiego)
 • 1423 – 1436 Wojciech I Jastrzębiec
 • 1437 – 1448 Wincenty II Kot
 • 1449 – 1453 Władysław I Oporowski
 • 1453 – 1464 Jan II ze Szprewy
 • 1464 – 1473 Jan III Gruszczyński
 • 1473 – 1480 Jakub III Siemieński
 • 1481 – 1493 Zbigniew Oleśnicki
 • 1493 – 1503 Fryderyk Jagiellończyk
 • 1503 – 1510 Andrzej I Boryszewski
 • 1510 – 1531 Jan IV Łaski
 • 1531 – 1535 Maciej I Drzewicki
 • 1535 – 1537 Andrzej II Krzycki
 • 1537 – 1540 Jan V Latalski
 • 1541 – 1545 Piotr III Gamrat
 • 1546 – 1559 Mikołaj III Dzierzgowski
 • 1559 – 1562 Jerzy Przerębski
 • 1562 – 1581 Jakub IV Uchański
 • 1581 – 1603 Stanisław I Karnkowski
 • 1604 – 1605 Jan VI Tarnowski
 • 1606 – 1608 Bernard Maciejowski
 • 1608 – 1615 Wojciech II Baranowski
 • 1616 – 1624 Wawrzyniec Gembicki
 • 1624 – 1626 Henryk II Firlej
 • 1627 – 1638 Jan VII Wężyk
 • 1638 – 1641 Jan VIII Lipski
 • 1641 – 1652 Maciej II Łubieński
 • 1653 – 1658 Andrzej II Leszczyński
 • 1659 – 1666 Wacław Leszczyński
 • 1666 – 1673 Mikołaj IV Prażmowski
 • 1673 – 1674 Kazimierz Florian Czartoryski
 • 1674 – 1677 Andrzej III Olszowski
 • 1677 – 1679 vacat
 • 1679 – 1685 Jan IX Stefan Wydźga
 • 1685 – 1688 vacat
 • 1688 – 1705 Michał Stefan Radziejowski
 • 1706 – 1721 Stanisław II Szembek
 • 1721 – 1723 vacat
 • 1723 – 1738 Teodor Andrzej Potocki
 • 1739 – 1748 Krzysztof Antoni Szembek
 • 1749 – 1759 Adam Ignacy Komorowski
 • 1759 – 1767 Władysław II Aleksander Łubieński
 • 1767 – 1777 Gabriel Podolski
 • 1777 – 1784 Antoni Kazimierz Ostrowski
 • 1785 – 1794 Michał II Jerzy Poniatowski
 • 1795 – 1801 Ignacy I Krasicki
 • 1801 – 1806 vacat
 • 1806 – 1818 Ignacy II Raczyński
 • 1818 – 1821 vacat
 • 1821 – 1825 Tymoteusz Paweł Gorzeński
 • 1825 – 1828 vacat
 • 1828 – 1829 Teofil Cyprian Wolicki
 • 1829 – 1831 vacat
 • 1831 – 1842 Marcin II Sulgustowski–Dunin
 • 1842 – 1845 vacat
 • 1845 – 1865 Leon Michał Przyłuski
 • 1866 – 1886 Mieczysław Halka–Ledóchowski
 • 1886 – 1890 Juliusz Józef Dinder
 • 1891 – 1906 Florian Stablewski
 • 1906 – 1914 vacat
 • 1914 – 1915 Edward Likowski
 • 1915 – 1926 Edmund Dalbor
 • 1926 – 1948 August Józef Hlond
 • 1948 – 1981 Stefan II Wyszyński
 • 1981 – 1992 Józef Glemp (dożywotnio lub do rezygnacji tytuł Prymasa Polski, 25 marca 1992 przeniesiony na arcybiskupstwo warszawskie)
 • 1992 – Henryk III Muszyński
Nie jest przesądzone, co stanie się z tytułem prymasa w chwili odejścia Józefa Glempa na emeruturę. Są trzy możliwości:
 • Tytuł przejdzie na kolejnego arcybiskupa warszawskiego, będącego zarazem Kustoszem relikwii św. Wojciecha
 • Tytuł powróci do arcybiskupów gnieźnieńskich
 • Tytuł pozostanie przy Józefie Glempie dożywotnio
Uwagi : Postać Stefana I mało wiarygodna, to samo dotyczy Piotra I, możliwe, że w okresie 1052 – 1092 władzę arcybiskupią sprawowali po kolei Piotr, Bogumił i Henryk. Zresztą nie jest pewna ich ewentualna kolejność, tak samo jak trudno jest zweryfikować historyczność tych postaci. Daty do Henryka Ketlicza mocno kontrowersyjne.
Tytuł Prymasa Polski od 1418 roku zwyczajowo przysługiwał arcybiskupowi gnieźnieńskiemu (do 1818 roku także tytuł prymasa Litwy), jednakże w okresie rozbiorów dodatkowo nadawano je arcybiskupom warszawskim jako Prymasom Królestwa Polskiego (poniżej ich lista). Władze pruskie w 1795 roku zakazały używania tytułu Prymasa Polski, wobec jednak braku reakcji Stolicy Apostolskiej arcybiskupi gnieźnieńscy zachowali tytulaturę. W latach 1821 - 1946 istniała unia personalna metropolii gnieźnieńskiej z metropolią poznańską. Wówczas tytuł Prymasa Polski przysługiwał arcybiskupom poznańsko-gnieźnieńskim (patrz: biskupi poznańscy). W latach 1946-1992 istniała unia personalna pomiedzy metropolią gnieźnieńską i warszawską. Od 1992 roku w związku z zerwaniem unii istniejącej pomiędzy arcybiskupstwami gnieźnieńskim i warszawskim tytuł Prymasa pozostał przy arcybiskupie warszawskim Józefie Glempie. Prymasi Królestwa Polskiego
 • 1818 – 1819 Franciszek Malczewski
 • 1819 – 1822 Szczepan Hołowczyc
 • 1824 – 1827 Wojciech Skarszewski
 • 1828 – 1829 Jan Paweł Woronicz
Po śmierci Jana Pawła Woronicza car Mikołaj I zakazał używania tytułu, do którego nawiązał arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.