Archont - najwyższy urzędnik państwowy w starożytnych Atenach. Urzędnicy ci pojawili się w VIII wieku p.n.e. Wybierano 9 archontów, których funkcje się różniły (1 - władza wykonawcza, 1 - wojskowa, 1 - funkcje kapłańskie, 6 - władza sądownicza). Po skończeniu kadencji (od lat 80. VII wieku p.n.e. rocznej) archont wchodził w skład areopagu. Pod koniec VI wieku p.n.e. urząd ten zaczął tracić na znaczeniu (
W cesarstwie bizantyńskim tytuł ten nosili zarządcy okręgów wojskowych (archontii).
Tytuł archonta pojawiał się również na Rusi, Kaukazie i w niektórych rejonach Włoch.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.