Archimedes -

Archimedes z Syrakuz (ok. 287 - 212 p.n.e.) - najwybitniejszy grecki fizyk i matematyk pochodzący z Syrakuz.
Wykształcenie zdobył w Aleksandrii. Autor traktatu o kwadraturze odcinka paraboli, twórca hydrostatyki i statyki, prekursor rachunku nieskończonościowego. Od jego imienia jedną ze spiral nazwano spiralą Archimedesa. W czasie drugiej wojny punickiej kierował pracami inżynieryjnymi przy obronie Syrakuz. Został zabity przez żołnierzy rzymskich po zdobyciu miasta mimo wyraźnego rozkazu dowództwa, by Archimedesa złapać żywego. Na życzenie Archimedesa na jego nagrobku wyryto kulę i walec.
Jako pierwszy podał przybliżoną wartość liczby pi. Według niego \[3 {10 \over 71} \] < π < \[3 {1 \over 7} \]
Prawa odkryte przez Archimedesa: Dzieła Archimedesa:
  • O liczeniu piasku - o wielkich liczbach i o nieskończoności
  • O kuli i walcu - wyprowadza wzory na powierzchnię i objętość kuli, walca i czaszy kulistej.
  • O konoidach i sferoidach - o krzywych stożkowych
Wynalazki Archimedesa:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.