Funkcja arbitrażu dotyczy sprawowanej przez prezydenta władzy. Prezydent pełni funkcję stabilizacyjną wobec systemu rządów w danym kraju. Powinien czuwać nad harmonijnym sprawowaniem władzy w kraju, pomagać w rozwiązywaniu kryzysów politycznych i przywracaniu normalnego funkcjonowania instytucji rządzących. Arbiter po zażegnaniu kryzysu powinien się wycofać na plan dalszy.
Zwana także funkcją neutralną lub moderującą.
Kompetencje arbitrażowe prezydenta:
 • ustrojowe:
  • możliwość skrócenia kadencji sejmu
  • możliwość zwoływania Rady Gabinetowej
  • udział w procesie tworzenia rządu
 • polityczne:
  • rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów klasy politycznej
  • rozwiązywanie konfliktów społecznych
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.